Vadim Fiškin

Rojen/a 1965, Penza, Sovjetska zveza - SSSR /USSSR
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Domača spletna stran Vadim Fiškin
Druge povezave COBISS
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme

Biografija

Vadim Fiškin je začel svojo ustvarjalno pot ob koncu osemdesetih let v Moskvi kot član skupine Svetovni prvaki. Njegova nadaljnja dela so ohranila le eno potezo iz tega obdobja ‚prvaštva‘ –povezanost z avantgardnimi projekti. Vsa njegova dejavnost je poskus ohranjanja in zagovarjanja koncepcije konstruktivnega in poživljajočega potenciala umetniške ustvarjalnosti. Od tod izhaja Fiškinovo zanimanje za duhovne korenine ruskega avantgardizma – vizionarsko kozmogonijo Colkovskega in Čiževskega. Zato se zdi naravno, da pripada tako moskovski kot tudi ljubljanski umetniški sceni, saj so teme v povezavi z Utopijo, kozmogonijo in aeronavtiko lastne številnim slovenskim umetnikom in producentom.

 

Nobenega dvoma ni, da je delo Kaj je na drugi strani? eno najbolj programskih Fiškinovih del. Zamisel, da v razstavnem prostoru rekonstruira relief kraja, ki leži natančno na nasprotni strani Zemlje, ponazarja vse glavne poteze Fiškinove umetnosti. Ta projekt kaže tudi konstrukcijsko inventivnost, kozmično razmišljanje in, kar je najbolj tipično, nazorno povezavo z aktualnim znanstvenim raziskovanjem. Artefakt, ki ga rekonstruira umetnik, končno ni le proizvod njegove nezamejene domišljije; njegova stvaritev temelji na resnični znanstveni rekonstrukciji.

 

Vir: Povzeto po strani MG+MSUM dostopeni na MG+MSUM

Umetniška dela

Spletna razstava