Cornelia Sollfrank

Poklic Teorija
Področja Konceptualna umetnost, Spletna umetnost
Rojen/a 1960, Feilershammer, Nemčija
Kraj, država bivanja Nemčija
Domača spletna stran http://artwarez.org/
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme

Biografija

 

Cornelia Sollfrank se osredotoča predvsem na svoja konceptualna in performativna dela v "mešanih medijih", ki predstavljajo povezavo med umetnostjo in politiko, subverzivni potencial nove medij-ske umetnosti, prihod nove podobe umetnice v informa-cijski dobi, s spolom določeno ravnanje s tehnologijo, pa tudi delo na svetovnem spletu in komunikacijo kot umetnost. Bila je članica kolektiva frauen-und-technik in pobudnica kiberfeministične zveze, znane pod imenom Old Boys Network.

 

Umetniško delo

Umetniška dela

Podnaslov Pogovor s Claro G. Sopht
Tip Dokumentarni film, Eksperimentalni film
Datacija 5. oktober 2004
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 14:44

 

[]

Spletna razstava