Seznam (Podrocje: Spletna umetnost)

Področja In situ, Spletna umetnost
Rojen/a Québec, Canada
Kraj, država bivanja New York, ZDA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Poklic Produkcija, Režija
Področja Hektivizem, Informacijska umetnost, Interaktivna umetnost, Spletna umetnost
Rojen/a Bergamo, Italija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Pesništvo
Področja Digitalna poezija, Spletna umetnost
Rojen/a Francija
Kraj, država bivanja Amsterdam, Nizozemska
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Teorija
Področja Spletna umetnost
Rojen/a 1960, Feilershammer, Nemčija
Kraj, država bivanja Nemčija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Področja Spletna umetnost
Rojen/a 1958, London, Velika Britanija
Kraj, država bivanja London, Velika Britanija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2