Axt und Kelle

Foto: Robert Ograjenšek / KUD Mreža, Ljubljana, 2001; Vir: Abram, Sendi, "Grajenje skupnosti v uporu : Metelkovsko mesto v rokah Axt und Kelle", v Časopis za kritiko znanosti, Ljubljana: Študentska založba, letnik 41, številka 253, 2013, stran 93
Poklic Umetnostna obrt
Področja Arhitektura
Delovanje od cca. 1980, Nemčija

Biografija

Sestrobratovščina Axt und Kelle v svoje vrste vključije vse obrtnike in obrtnice, ki so se naučili/e tesarske gradnje ali konstrukcije.

 

Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja in zgodnjih osemdesetih let so izbrani člani obstoječe bratovščine čutili potrebo po organiziranju skupaj z drugimi obrtnicami, s čimer so končali obdobje ekskluzivno moškega poklica. Poleg tega so nekateri člani čutili tudi potrebo po tem, da se ne bi več odrekali aktivnemu političnem izrekanju in so si dovolili zavzeti politično stališče. Prav tako tudi niso več želeli delati pod okriljem mojstra; namesto tega so načrtovali in izvajali kolektivna gradbena dela brez hierarhije. Člani tega kolektiva so leta 1982 ustanovili sestrobratovščino Axt und Kelle. 

 

Letno srečanje (Sommerbaustelle) priredijo in koordinirajo aktivni potujoči člani in članice, da bi zgradili lokacijo v dobrodelni namen.

 

Glavni motivi za poletno srečanje so, da se potujoči obrtniki in obrtnice zahvalijo družbi za svoje izkušnje, ter da imajo s tem priložnost za skupno sodelovanje, izmenjavo idej, spretnosti in učenje drug od drugega. Podprti projekti morajo biti neprofitni in ne smejo biti v lasti zasebnikov. Vsi aktivni potujoči člani Axt und Kelle, ki se tedaj nahajajo v Evropi, morajo sodelovati pri poletnem projektu.

 

Umetniška dela

Tip Ulična predstava, Ulični performans
Datacija 2001
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 09:29

Prizori iz gradnje zunanjščin in nekaterih notranjščin nekdanje avstro-ogrske vojašnice na mestu katere zaseda Avtonomni kulturni center Metelkova mesto. Leta 2001 je nemški ceh potujočih obrtnikov in obrtnic z[]

Tip Razstava na prostem
Datacija 2001
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 05:32

Prizori iz gradnje zunanjščin in nekaterih notranjščin nekdanje avstro-ogrske vojašnice na mestu katere zaseda Avtonomni kulturni center Metelkova mesto. Leta 2001 je nemški ceh potujočih obrtnikov in obrtnic z[]

Datacija 2004

Prizori iz gradnje zunanjščin in nekaterih notranjščin nekdanje avstro-ogrske vojašnice na mestu katere zaseda Avtonomni kulturni center Metelkova mesto. Leta 2001 je nemški ceh potujočih obrtnikov in obrtnic z[]

Datacija 2004

Prizori iz gradnje zunanjščin in nekaterih notranjščin nekdanje avstro-ogrske vojašnice na mestu katere zaseda Avtonomni kulturni center Metelkova mesto. Leta 2001 je nemški ceh potujočih obrtnikov in obrtnic z[]

Tip Ulična predstava
Datacija 2001
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 42:33

Prizori iz gradnje zunanjščin in nekaterih notranjščin nekdanje avstro-ogrske vojašnice na mestu katere zaseda Avtonomni kulturni center Metelkova mesto. Leta 2001 je nemški ceh potujočih obrtnikov in obrtnic z[]

Tip Obvestilo za novinarje
Datacija 2001
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x567
Trajanje 42:11

Prizori iz gradnje zunanjščin in nekaterih notranjščin nekdanje avstro-ogrske vojašnice na mestu katere zaseda Avtonomni kulturni center Metelkova mesto. Leta 2001 je nemški ceh potujočih obrtnikov in obrtnic z[]

Datacija 2001
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 19:42

Prizori iz gradnje zunanjščin in nekaterih notranjščin nekdanje avstro-ogrske vojašnice na mestu katere zaseda Avtonomni kulturni center Metelkova mesto. Leta 2001 je nemški ceh potujočih obrtnikov in obrtnic z[]

Datacija 2001
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 11:38

Prizori iz gradnje zunanjščin in nekaterih notranjščin nekdanje avstro-ogrske vojašnice na mestu katere zaseda Avtonomni kulturni center Metelkova mesto. Leta 2001 je nemški ceh potujočih obrtnikov in obrtnic z[]

Datacija 2001
Mesto produkcije Ljubljana
Trajanje 10:34

Prizori iz gradnje zunanjščin in nekaterih notranjščin nekdanje avstro-ogrske vojašnice na mestu katere zaseda Avtonomni kulturni center Metelkova mesto. Leta 2001 je nemški ceh potujočih obrtnikov in obrtnic z[]

Datacija 2001
Mesto produkcije Ljubljana
Trajanje 08:50

Prizori iz gradnje zunanjščin in nekaterih notranjščin nekdanje avstro-ogrske vojašnice na mestu katere zaseda Avtonomni kulturni center Metelkova mesto. Leta 2001 je nemški ceh potujočih obrtnikov in obrtnic z[]