Seznam (Leto: 1954)

Področja Kratki film, Eksperimentalni video
Rojen/a 1954, Pensilvanija, ZDA
Kraj, država bivanja New York, ZDA
Število del v arhivu 2
Poklic Koreografija, Produkcija, Režija
Rojen/a 1954, Kansas, ZDA
Umrl/a 2019, New York, ZDA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Teorija, Uredništvo
Področja Predavanje, Filozofija
Rojen/a 1954, Latisana, Italija
Kraj, država bivanja Nizozemska
Število del v arhivu 2
Rojen/a 1954, Bangladeš
Kraj, država bivanja Italija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Spletna razstava