Seznam (Podrocje: Novomedijski performans)

Poklic Petje / glas
Področja Novomedijski performans
Rojen/a 1970, Israel
Kraj, država bivanja London, Velika Britanija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Poklic Koreografija, Petje / glas
Področja Novomedijski performans, Plesni performans
Kraj, država bivanja Velika Britanija
Število del v arhivu 1
Spletna razstava