Seznam (Podrocje: Trajajoči projekt)

Področja Dokumentarni film, Video instalacija, Trajajoči projekt
Rojen/a 1966, Zagreb, Hrvaška
Kraj, država bivanja Berlin, Nemčija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 4
Spletna razstava