Seznam (Podrocje: Interaktivna instalacija)

Področja Interaktivna instalacija, Leposlovje, Relacijska umetnost
Rojen/a 1967, Ljubljana, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Spletna razstava