Seznam (Podrocje: Biotehnološka umetnost)

Področja Biotehnološka umetnost, Body art / Live art
Rojen/a 1967, Irska
Kraj, država bivanja London, Velika Britanija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 5
Področja Biotehnološka umetnost
Rojen/a 2015
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Število del v arhivu 1
Področja Biotehnološka umetnost, Zvočna umetnost, Video instalacija, Zvočni performans
Rojen/a 1975, Murska Sobota, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1