Stele, France: Umetnosti zgodovinar, E4a

Stele, France: Umetnosti zgodovinar, E4a

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Umetnosti zgodovinar, E4a
Tip Freska
Datacija N/A
Format 720x540 pxl
Trajanje 20' 15"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000-EDU-19

Avtor/ica, skupina