Kabakov, Ilya: Dvajset načinov, kako doseči jabolko ob poslušanju mozartove glasbe

Kabakov, Ilya: Dvajset načinov, kako doseči jabolko ob poslušanju mozartove glasbe

Ogledov: 6
Naslov Dvajset načinov, kako doseči jabolko ob poslušanju mozartove glasbe
Podnaslov http://razume.mg-lj.si/razstava.php?id=5541997
Tip In situ
Datacija 12. maj 1997 – 15. junij 1997
Prizorišče Mala galerija
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x540 pxl
Trajanje 00' 53"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1997-RAZS-382

Avtor/ica, skupina

Prizorišče