Arhiv kot proces. Kako arhivirati sodobne scenske umetnosti in jih ohranjati živim?

Regionalna konferenca
Sobota, 14. oktober 2017, ob 10:00-16:00
Stara mestna elektrarna - Sindikalna dvorana, Ljubljana

Od ustanovitve leta 1996 Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk deluje na več ravneh in izvaja različne aktivnosti: od umetniške produkcije in izobraževanja do založništva in ozaveščanja o tematiki enakosti spolov. Najizrazitejša aktivnost društva je festival Mesto žensk, ki je organiziran oktobra vsako leto na različnih prizoriščih v Ljubljani in na katerem so se na različnih področjih (na scenskem, likovnem, glasbenem, intermedijskem …) v dvaindvajsetih letih zvrstile številne izjemne umetnice_ki.

 

Ob bogati zgodovini delovanja se nam zastavlja vprašanje arhiviranja (digitaliziranja) in ohranjanja teh vsebin, živih tudi v času po festivalu. Z osredotočanjem na sodobne scenske umetnosti se sprašujemo, kako zastaviti proces arhiviranja, ki bi ohranjal življenje umetniških del (performansov, predstav, happeningov, živih instalacij …) in omogočal njihov ogled širši javnosti tudi po zaključku festivalskega dogajanja. Kaj s tem procesom umetniškim delom dodamo, kaj odvzamemo? Kaj so razlike med dokumentiranjem sodobne scenske umetnosti skozi fotografijo, film, zapis ter živo izkušnjo performerk? Sprašujemo se kaj proces arhiviranja žive umetnosti prinese v vsebinskem smislu, kako kontekstualizirati material, kako ga klasificirati, kako se izogniti muzejskosti, zapiranju v kanon, v predal, v zgodovino. Dotaknile_i se bomo tudi praktičnih vprašanj financiranja, saj je arhiviranje scenske umetnosti »na Vzhodu« slabo podprto s strani državnih skladov, programov ali shem, »na Zahodu« pa v rokah zasebnega kapitala, patronov, mecenov, sponzorjev. Zanima nas, kako se s tem spopadajo organizacije/festivali v regiji jugovzhodne Evrope, zato bomo gostile_i predstavnice sorodnih organizacij iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Makedonije. Predstavile_i  bomo tudi dobre prakse iz drugih držav in stanje stvari pri nas.

 

S prvo tovrstno konferenco želimo spodbuditi razmislek o nematerialni kulturni dediščini in razmišljati o novih modelih arhiviranja, beleženja in ohranjanja sodobnih scenskih umetnosti.

 

 

Priprava in izvedba: Lana Zdravković (Kitch & Mesto žensk, Ljubljana)

Sodelujoče: Ana Čigon (Rdeče zore, Ljubljana), Barbara Orel (AGRFT, Ljubljana), Bettina E. Knaup (re.act.feminism – a performing archive, Berlin), Ida Hiršenfelder (Moderna galerija – Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana), Jelena Višnjić (BeFem, Beograd), Kristina Lelovac (Tiiiit! Inc., Skopje), Leila Šeper (Blasfem, Banja Luka), Phoebe Patey-Ferguson (Live Art Development Agency, London), Sabina Potočki (Mesto žensk, Ljubljana), Tanja Petrović (ZRC SAZU, Ljubljana), Tihana Bertek (Vox Feminae, Zagreb), Vedrana Frašto (CURE, Sarajevo).

 

Program:

10.00–11.15
Kako misliti arhiv (sodobnih scenskih umetnosti). Kaj delamo z umetnostjo, ko jo arhiviramo?
Tanja Petrović, ZRC SAZU (Ljubljana), Barbara Orel, AGRFT (Ljubljana)
Uvod in moderacija: Lana Zdravković, Kitch in Mesto žensk (Ljubljana)

11.30–13.30
Kako se z arhiviranjem soočajo na območju jugovzhodne Evrope?
Tihana Bertek, Vox Feminae (Zagreb), Vedrana Frašto, CURE (Sarajevo), Leila Šeper, Blasfem (Banja Luka), Kristina Lelovac, Tiiiit! Inc. (Skopje), Jelena Višnjić, BeFem (Beograd), Ana Čigon, Rdeče zore (Ljubljana)
Uvod in moderacija: Sabina Potočki, Mesto žensk in Emanat (Ljubljana)

14.30–15.45
Kako arhivirati in ohranjati življenje arhiviranega materiala?
Bettina Knaup, re.act.feminism – a performing archive (Berlin), Phoebe Patey-Ferguson, Live Art Development Agency (London)
Uvod in moderacija: Ida Hiršenfelder, Moderna galerija – Muzej sodobnih umetnosti (Ljubljana)

 

Konferenca je potekala v angleškem jeziku. Vstop prost.

 

Po konferenci je izšla tudi publikacija v angleškem jeziku City of Women: Immersive Reflection 2017/2018, Ljubljana: City of Women - Association for the Promotion of Women in Culture, 2018, ISBN 978-961-93888-2-2, COBISS.SI-ID: 294383104.

 

V okviru projekta nEXtYU.

Produkcija in organizacija: Mesto žensk. V sodelovanju z Bunker.

Izbor