Aktualne novice

Arhiv kot proces. Kako arhivirati sodobne scenske umetnosti in jih ohranjati živim?

Regionalna konferenca

Sobota, 14. oktober 2017, ob 10:00-16:00
Stara mestna elektrarna - Sindikalna dvorana, Ljubljana

Od ustanovitve leta 1996 Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk deluje na več ravneh in izvaja različne aktivnosti: od umetniške produkcije in izobraževanja do založništva in ozaveščanja o tematiki enakosti spolov. Najizrazitejša aktivnost društva je festival Mesto žensk, ki je organiziran oktobra vsako leto na različnih prizoriščih v Ljubljani in na katerem so se na različnih področjih (na scenskem, likovnem, glasbenem, intermedijskem …) v dvaindvajsetih letih zvrstile številne izjemne umetnice_ki.

Informacijski center Moderne galerije

Digitalizacija VHS kaset

Januar — april 2017 in oktober 2018
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana

V letu 2017 smo v Mrežnem muzeju digitalizirali 368 VHS kaset iz čitalnice ICMG, predvsem tistih, ki so neposredno povezane z zbirko in razstavno dejavnostjo Moderne galerije kot so posnetki razstavnih prostorov, izjave umetnikov, umetnic, kustosov, kustosinj, televizijski prispevki o dejavnosti Moderne galerije.