Galerija Kapelica, 1998–2010

Digitalizacija miniDV kaset
Oktober 2017, junij — september 2018

Izbor