Kiki Omerzel

Področja Oblikovanje, Risba, Ilustracija
Rojen/a SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme

Biografija

 

Avtorica Kiki Omerzel je končala Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani. Deluje na področju sodobne vizualne umetnosti, ilustracije, pravljičarstva in oblikovanja. Njeno umetniško ustvarjanje izvira iz ideje dnevnika in beleženja navidez nepomembnih vsakdanjih dogodkov. Ciklus Dnevniki ustvarja že od leta 1997. V njih beleži svoje življenje in odnose s prijatelji ter naključnimi znanci. Leta 2004 je postala mati in Pravljice za lahko noč, kjer je prvič uporabila ilustracijo, so bile nadaljevanje njenih projektov. Z ilustracijo se ukvarja od leta 2000 in ilustrirala je že precej knjig in učbenikov. Med drugim je ilustrirala knjigo Mateta Dolenca z naslovom Morsko dno pripoveduje. Njene avtorske pravljice in ilustracije z naslovom Bestiarij so bile redno objavljane v reviji Mladika. Ilustracijo tudi predava na Visoki šoli za oblikovanje in Visoki šoli za risanje in slikanje.

 

Umetniška dela

Podnaslov Predstavitev knjig
Tip Predstavitev
Datacija 8. oktober 2006
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 12:46

 

[]

Spletna razstava