Seznam (Podrocje: Ilustracija)

Področja Ilustracija
Rojen/a 1981, Quebec, Canada
Umrl/a 9. julij 2016, Anacortes, ZDA
Število del v arhivu 2
Področja Ilustracija, Strip, Večmedijski projekt
Rojen/a 1978, Gyeongju, Republika Koreja (Južna)
Kraj, država bivanja Belgija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 5
Področja Mešani mediji, Ilustracija
Rojen/a 1948, New Jersey, ZDA
Kraj, država bivanja Santa Fe, ZDA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Področja Ilustracija, Participatorni performans
Rojen/a 1976, Ljubljana, Bivša-Jugoslavija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 0
Poklic Avtorstvo stripov, Uredništvo
Področja Ilustracija
Rojen/a 1984, Ljubljana, Slovenija
Kraj, država bivanja Kranj, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Področja Animacija, Grafično oblikovanje, Ilustracija
Rojen/a SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Področja Ilustracija
Rojen/a SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Področja Ilustracija, Eksperimentalna glasba
Rojen/a 1974, Slovenj Gradec, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Bele vode nad Šoštanjem, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Kritika, Kurator/kuratorka, Teorija
Področja Ilustracija
Rojen/a 1975, Ljubljana, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Maribor, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Filmska animacija, Inštrumentalna glasba, Petje / glas
Področja Ilustracija, Strip, Burleska / Kabare / Varieté
Rojen/a 1971, Caldwell, ZDA
Kraj, država bivanja Savannah, ZDA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Spletna razstava