Werker Collective

Področja Fotografija, Publikacije: mediji, Projekt, Revija
Delovanje od 2009
Kraj, država bivanja Amsterdam, Nizozemska
Domača spletna stran Werker Magazine

Biografija

 

Werker Magazine (iz Amsterdama) je kontekstualna publikacija o fotografiji in delu, ki sta jo ustanovila Marc Roig Blesa (1981, Madrid) in Rogier Delfos (1981, Amsterdam). Ta kolaborativni projekt preučuje možnost formulacije sodobne prezentacije dela. Zastavlja vprašanja, kot so: »V katerih oblikah se pojavlja delo v post-fordistični družbi?« in »Kakšne reprezentacije dela se producirajo danes?« Za analizo takih in podobnih vprašanj gradi Werker Magazine mednarodno skupnost sodelavcev, ki se imenuje Domestic Worker Photographers Network. 

 

Umetniška dela

Spletna razstava