Seznam (Leto: 1962)

Rojen/a 1962, Koper, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Področja ,
Rojen/a 1962, Zenica, Bosna in Hercegovina
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Poklic Kritika, Teorija, Pedagogika
Rojen/a 1962, Ljubljana, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Slovenija
Število del v arhivu 4
Poklic Igra (gledališka/filmska)
Rojen/a 1962, Gørding, Danska
Kraj, država bivanja Slovenija
Število del v arhivu 0
Poklic Koreografija, Ples
Področja Izrazni ples, Moderni ples, Sodobni ples
Rojen/a 1962, Ptuj, Slovenija
Kraj, država bivanja Slovenija
Število del v arhivu 1
Rojen/a 1962, Ljubljana, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 6
Poklic Teorija
Področja DJ set
Rojen/a 1962, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Število del v arhivu 2
Poklic Teorija
Rojen/a 1962
Kraj, država bivanja Slovenija
Število del v arhivu 2
Spletna razstava