Seznam (Podrocje: Koreografija kot razširjena praksa)

Poklic Koreografija
Področja Koreografija kot razširjena praksa, Participatorna koreografija, Sodobni ples, Plesna pedagogika
Rojen/a 1973, Ptuj, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Področja Koreografija kot razširjena praksa, Sodobni ples
Rojen/a 1973, Maribor, Bivša-Jugoslavija
Število del v arhivu 1
Poklic Koreografija
Področja Konceptualni ples, Koreografija kot razširjena praksa, Odprto delo, Participatorna koreografija, Sodobni ples, Pedagogika
Rojen/a 1975, Kranj, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Slovenija
Število del v arhivu 4
Spletna razstava