Seznam (Poklic: Avtorstvo stripov)

Poklic Avtorstvo stripov, Ilustracija
Kraj, država bivanja Gothenburg, Švedska
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Avtorstvo stripov, Grafika, Ilustracija
Rojen/a 1977
Kraj, država bivanja Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Avtorstvo stripov, Uredništvo
Področja Ilustracija
Rojen/a 1984, Ljubljana, Slovenija
Kraj, država bivanja Kranj, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Spletna razstava