Mreža za Metelkovo

Digitalizacija miniDV kaset
Januar — april 2019
Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana

KUD Mreža je na pobudo Nataše Serec prispeval v Mrežni muzej 6 testnih kaset iz leta 2000 do 2004, ko je na lokaciji AKC Metelkova mesto kolektiv Axt und Kelle v okviru Sommerbaustelle gradil ateljeje za umetnice in umetnike na Metelkovi. V arhiv smo sprejeli tudi 20 miniDV kaset festivala Rdeče Zore.