Seznam (Š)

Poklic Slikarstvo
Področja Abstraktno slikarstvo, Slikanje živali
Rojen/a 1947, Ljubljana, Slovenija
Kraj, država bivanja Ulica agrarne reforme 15, Koper, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Področja Biotehnološka umetnost, Zvočna umetnost, Video instalacija, Zvočni performans
Rojen/a 1975, Murska Sobota, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Pesništvo, Teorija, Pisatelj/ica
Rojen/a SFR Jugoslavija / SR Bosna in Hercegovina, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Tuzla, Bosna in Hercegovina
Število del v arhivu 1
Število del v arhivu 1
Področja Strip
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Performans, Video
Področja Koncept, Apropriacija, Dokument, Intervencija, Relacijska umetnost,
Rojen/a 1967, Ljubljana, Jugoslavija / Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Rojen/a LJUBLJANA, JUGOSLAVIJA-SLOVENIJA /SLOVENIA-PART OF YUGOSLAVIA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 0
Področja Medijsko slikarstvo, Sodobno slikarstvo, Veduta
Rojen/a 1973, Ljubljana, SFR Jugoslavija / Slovenija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Rojen/a 1965, Kranj, Slovenija
Kraj, država bivanja Škofja Loka, Poljane, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 0
Rojen/a 1948, Ljubljana, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 0
Rojen/a 1965, Ljubljana, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2