Dokumentacija

Mrežni muzej je zasnovan kot spletna platforma za inventarizacijo, sistematizacijo, digitalizacijo in hranjenje avdiovizualne kulturne dediščine, ki ponuja spletni dostop do študijskega gradiva. Vsebuje umetniške prakse, zabeležene na video nosilcih (performans, ples, večmedijska dela), ter dokumente o razstavah, predavanjih, seminarjih, festivalih in konferencah. Mrežni muzej do danes vsebuje tisoč kosov gradiv Moderne galerije, Mesta žensk in Galerije Kapelica. Kot servisna dejavnost je odprt za podatkovno obdelavo gradiv drugih organizacij.

Tip Televizijska umetnost, Televizijski prispevek
Datacija 19. april 1993
Mesto produkcije Slovenija
Trajanje 76:20

Tip , Dokumentarni video, Kritika
Datacija 1997
Mesto produkcije Slovenija
Trajanje 17:24

Tip Sodobno slikarstvo, Predstavitev
Datacija N/A
Mesto produkcije Italija
Trajanje 14:20

Tip Freska, Intervju
Datacija N/A
Trajanje 06:00

Tip Dokumentarni film
Datacija maj 1997
Trajanje 05:00

Tip , Predstavitev, Prevod, Video kaseta
Datacija 1994
Trajanje 11:00

Trajanje 18:12

Tip Modernistično kiparstvo
Datacija N/A
Trajanje 38:58

Tip Biografski film
Datacija N/A
Trajanje 46:00

Tip Pogovor, Intervju
Datacija N/A
Mesto produkcije Slovenija
Trajanje 04:20

Tip Freska
Datacija N/A
Trajanje 20:15

Tip Koncept, Pogovor, Intervju
Datacija N/A
Produkcija Mesto žensk, sdklfjsdfksd
Trajanje 11:00

Tip Akvatinta, Predstavitev
Datacija N/A
Trajanje 09:39

Datacija N/A
Trajanje 16:00

Datacija N/A
Trajanje 18:48