Licenca

Creative Commons License
Stran je licencirana z mednarodno licenco Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Avtorstvo pripisati za: Moderna galerija / Mrežni muzej.

Finančna podobora: Ministrstvo za kulturo, Republike Slovenije.

 

 

Gradivo se daje v uporabo v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Uporabniki odgovarjajo za zlorabo vseh vrst tajnosti, zlorabo osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na zasebnost posameznika.

 

Zadnja posodobitev: 21. januar 2022.