Vizija Mrežnega muzeja

Dolgoročni cilji Mrežnega muzeja je nadgradnja podatkovne baze digitalnega avdiovizualnega materiala sodobne umetnosti in tako imenovanih časovnih umetnosti (performans, video, instalacije, spletna umetnost in podobno). V okviru Moderne galerije Mrežni muzej spodbuja povezovanje vsebin iz različnih spletnih baz Moderne galerije: baza.mg-lj.siRazUme, Kronos, Cobiss MGALJ.

 

Moderna galerija zagotavlja lokacijo za trajno hranjenje kopij digitalnega arhiva na domačem serverju MG+MSUM in razvija vmesnik, ki je dostopen uporabnikom, organizacijam, ki želijo pridobiti uredniške pravice. Mrežni muzej je integralno povezan s spletnimi stranmi vseh pridruženih organizacij, česar cilj je med drugim večanje vidnosti in obisks na spletnih straneh institucij in organizacij, ki so pridružene Mrežnem muzeju. 

 

Mrežni muzej razvija model za inventarizacijo arhivskega gradiva in horizontalno povezovanje spletnih vsebin, kar povečuje javno in spletno dostopnih avdiovizualnih predmetov kulturne dediščine. Cilj večanja digitaliziranega fonda slovenske avdiovizualne kulturne dediščine je tudi uporaba v vzgojno-izobraževalne namene. Mrežni muzej bo po zaključeni prvi fazi inventarizacije avdiovizualnega gradiva spodbujal tudi sočasno spletno inventarizacijo AV dokumentov in dogodkov, organizacijo javnih predstavitev AV gradiv, organizacijo predavanj, projekcij in raziskav namenjenih interpretaciji, analizi, zgodovinski in teoretski obravnavi avdiovizualne kulturne dediščine in njenega konteksta.

 

Spletni vmesnik je prilagojen za senzorno ovirane osebe. Velik del opisov in metapodatkov je preveden v angleški jezik.