Uredništvo Mrežnega muzeja

Kdo ureja Mrežni muzej

Spletni repozitorij urejajo predstavniki organizacij ter drugi posamezniki in posameznice, ki so vključeni v mrežo. Vsak urednik / urednica je odgovoren za točnost podatkov, ki jih ureja. Pri posodabljanju spletnega repozitorija si pridržujemo pravico do popravka. 

 

Uredniška načela

Uredniki in urednice pridobivajo podatke o materialih iz arhivov organizacij, umetnikov, umetnic in drugih razpoložljivih virov, ki jih navajajo bodisi po chicaškem slogu citiranja bodisi z neposrednimi hiperpovezavami na izvirnik.

 

Tehnična določila

Tehnična določila za vnos video materialov temeljijo na najnovejših zvočnih in vizualnih kodekih, ki so sprejeta kot standard za digitalizacijo video materialov pri osrednjih svetovnih institucijah s podobnimi materiali kot so Europeana, Getty, .... Tehnični priročnik.

 

Licenca in lastništvo

Podatkovna baza temelji na odprtokodni licenci, posamezni materiali so v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah, v kolikor ni drugačna licenca posebej določena. Pogodba / Privoljenje.

 

Kontakti urednikov in urednic

Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM, Ida Hiršenfelder, (01) 2416 847, ida.hirsenfelder@mg-lj.si

Mesto žensk, Teja Reba, teja@cityofwomen.org

Galerija Kapelica, Sandra Sajovic, sandra.sajovic@kapelica.org

Začasni arhiv slovenskega sodobnega plesa, Rok Vevar, rok.vevar@gmail.com

KUD Mreža (Kulturno umetniško društvo Mreža), Nataša Serec, natasa.serec@gmail.com