Osebe in skupine

Seznam umetnikov, umetnic in umetniških skupin, ki so vključeni v podatkovno bazo Mrežnega muzeja, temelji na podatkovno-slikovni bazi Dokumentacijskega oddelka Moderne galerije, ki je javno dostopen na spletni strani RazUme. RazUme vključuje slovenske in mednarodne umetnike, umetnice in umetniške skupine s področja likovne in vizualne umetnosti, ki so bili vključeni v razstavne programe galerij, festivalov in muzejev na področju Slovenije. Mrežni muzej po potrebi dodaja osebe s področja teorije, performativnih, gledaliških, filmskih, literarnih in zvočnih umetnosti, ki so del arhivov posameznih organizacij v konzorciju.

 

Primarno grafivo Mrežnega muzeja so arhivska avdiovizualna gradiva, podatki o osebah in umetniških skupin pa igrajo dopolnilno vlogo z osnovnimi biografskimi podatki. Razširjene biobibliografske podatke lahko uporabniki najdejo na ponujenih povezavah bodisi do domačih spletnih strani oseb bodisi sorodnih baz podatkov kot so RazUme, COBISS, Sigledal​, Koreografski imenik (Emanat) ipd. Biografske podatke postopoma dopolnjujemo in širimo.