Muzej sodobne umetnosti Metelkova

Krajše ime +MSUM
Uradni naziv Muzej sodobne umetnosti Metelkova
Tip Galerija
Naslov Maistrova 3, 1000 Ljubjana, Slovenija
Kontakt Ana Žan
Email info@mg-lj.si
Telefonska številka +386 1 2416 825
URL http://www.mg-lj.si/si/obisk/779/info_msum/

Muzej sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) je se je odprl konec novembra 2011. Moderna galerija kot institucija je s tem svojo dejavnost razdelila na dve veliki vsebinski enoti, Moderno galerijo (MG+, muzej moderne umetnosti), ki ostaja v obstoječi stavbi na Cankarjevi ulici 15, in Muzej sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) v novi stavbi v kompleksu nekdanje vojašnice na Metelkovi ulici na Maistrovi 3.

 

Razlika med Moderno galerijo (MG+) in Muzejem sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) temelji na zgodovinskem razvoju Moderne galerije, njenih zbirk, razstavne politike in kulturno-političnega konteksta ter na potrebi po prevrednotenju modernizma in artikulaciji sodobnosti kot nečesa, kar se nujno razlikuje tako od modernizma kot od postmodernizma ter označuje posebno stanje umetnosti, njenih institucij in družbenih pogojev.