Maska: časopis za scenske umetnosti

Uradni naziv Maska: časopis za scenske umetnosti
Tip Založba

Maska je strokovna revija za scenske umetnosti z najdaljšo tradicijo v Evropi (s prekinitvijo izhaja od leta 1920), od leta 2002 izhaja dvojezično, v slovenskem in angleškem jeziku. Deluje kot kritična platforma polja scenskih umetnosti in je mesto srečevanja, soočanja in razprav o sodobni umetnosti ter njenih lokalnih in globalnih kontekstih. Vsako leto izide 8 številk Maske, ki so vselej posvečene izbranim temam. Poleg tematskih prispevkov pa ponujajo tudi intervjuje z umetniki in teoretiki, recenzije predstav, umetniških dogodkov in knjig, poglobljene članke o aktualnih fenomenih v sodobnih scenskih umetnostih, izsledke raziskav itn.

 

Maska dejavno rešuje deficit poglobljene kritiške pisave o scenskih umetnostih v slovenski medijski krajini, goji in spodbuja kritično, analitično in hkrati informativno esejistiko, ki domačo sodobno scensko umetnost misli na sintetičen način ter skozi vzporednice z mednarodnim prostorom; s predlogi izvirnih analiz in tem jim poskuša zagotoviti drzno in inovativno artikulacijo. Prizadeva si za afirmacijo transdisciplinarnih metod pisanja o performativnem, teatralnem, animiranem in koreografskem v povezavi z družbenim ter premišljuje časovno-prostorske pogoje za alternativne načine produkcije in ustvarjanje na stičišču med performativnim pisanjem in gledališko prakso. Struktura revije je v povezavi z izbrano temo razdeljena tudi na rubrike, ki omogočajo kontinuirano in sistematično spremljanje izbranih fenomenov: Ljubezen in država (umetnost in (kulturne) politike), Maskin pentagram (skupinski intervjuji in diskusije), Kritika brez pridevnikov, Festivalski sklop; Umetnikov portret ...; vsaka številka prinaša izbrane problemske tematske strani (okrog 70 odstotkov obsega).

 

V letu 2016 najprej napovedujemo pomladno številko na temo gledališča animiranih form, ki jo pripravljamo v sodelovanju z revijo Lutka in bo deloma tudi rezultat celoletnega Maskinegaizobraževalnega seminarja, ki je potekalo v študijskem letu 2014/2015 v soorganizaciji z LGL. Namen izdaje je širitev premisleka o hibridnih gledaliških formatih ter analiza teoretsko izmuzljivih interdisciplinarnih praks; k pisanju smo povabili ugledne in mednarodno uveljavljene avtorje in umetnike, priložnost pa smo ponudili tudi študentom in slušateljem seminarja. Poletna številka revije bo posvečena vplivnemu (zgodovinskemu) pojavu Tanztheatra od 1920 naprej, jesenska vedno aktualnemu (filozofskemu) konceptu ponavljanja v gledališču in umetnosti, zimska pa gledališču in hendikepu.

Avtor/ica, skupina

Logotip organizacije

Lokacije