Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk

Krajše ime Mesto žensk
Uradni naziv Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk
Tip festival, NVO
URL http://www.cityofwomen.org/sl
Oddelki Mesto žensk, pisarna, Mesto žensk, uradni naslov
Ustanovitev 1995

Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk je bilo ustanovljeno leta 1996 v Ljubljani. Glavni cilj društva je produkcija in organizacija odmevnih umetniških dogodkov, s katerimi želi opozoriti najširšo javnost na neproporcionalno udeležbo in zastopanost žensk v umetnosti in kulturi. Največji dogodek društva je organizacija vsakoletnega Mednarodnega festivala sodobnih umetnosti – Mesto žensk. Festival je nastal na pobudo Urada za žensko politiko, prireditelja prve festivalske edicije leta 1995, Društvo Mesto žensk pa je glavni prireditelj festivala od leta 1996 do danes. Poleg organizacije vsakoletnega festivala Društvo Mesto žensk organizira in producira tudi različne dogodke med letom tako doma kot v tujini.  

 

Društvo vodi neodvisni svet uveljavljenih posameznic in posameznikov z različnih področij slovenskega kulturnega življenja, umetnosti in znanosti, katerega cilj je spodbujanje razprav o problematiki neenakopravnosti spolov in promocija enakosti med spoloma. Svetu društva predseduje (častna) predsednica. Za programsko selekcijo, koordinacijo in organizacijo med letom skrbi dve do tričlanska redna ekipa, izvedbeno festivalsko ekipo pa sestavlja v povprečju deset ljudi, običajno samozaposlenih v kulturi, ki delajo na festivalu začasno (1–3 mesece),  in prostovoljci. 

 

Programska vodja: Teja Reba

 

Članice in člani društva Mesto žensk: Pija Bodlaj, Alenka Gregorič, Nataša Hrastnik, Urška Jež, Bettina Knaup, Katja Kobolt, Dunja Kukovec, Vesna Leskošek (častna predsednica), Amela Meštrovac, Inga Remeta, Zoja Skušek, Petra Slatinšek, Lilijana Stepančič, Neva Šlibar, Mara Vujić, Jasmina Založnik, Lana Zdravkovič, Nada Žgank.

 

Logotip organizacije

Lokacije