Tomažin Zagoričnik, Irena: Voicings

Tomažin Zagoričnik, Irena: Voicings

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Voicings
Tip Glasba, Performans, Eksperimentalna glasba, Sodobna kompozicija, Vokalna glasba, Zvočni performans, Glasovni performans, Analogna elektronska glasba
Prizorišče Galerija Kapelica
Mesto produkcije Ljubljana, Slovenija
Produkcija Galerija Kapelica
Jezik slovensko, angleško
Format 720x576 pxl
Trajanje 32' 11"
URL http://kapelica.org/index_si.html#event=235
Evidenčna številka KAP-2008-GLAS-171

Sinopsis

Projekt Irene Tomažin je ''one woman band'' za "glas in dva diktafona, v katerem plete zgodbo skozi primarno človeško zvočilo - glas. Njen glas ni šolan in ne temelji na čisti artikulaciji in tehnični briljanci. Prej nasprotno, moč svoje izraznosti črpa ravno v nemoči artikulacije, v njenih nenehnih poskusih vzpostavljanja, s tem večkrat zaplava iz polja pomenskosti v polje zvočnosti. Gre torej za krhek glas, tisti, ki se išče, a ima čustveno in izrazno bogat potencial. Hkrati je to odtujen glas, ki postaja s snemanjem na trak diktafona akuzmatični objekt, odtujen telesonosti, ki skozi repeticijo zvočnih zank in manipulacijo traku ponovno vstopa v pomensko členjeno strukturo pripovedi. V dramaturškem loku (zvočne) pripovedi spretno, na trenutke presunljivo, drugič pa otroško ganljivo uporablja različna sredstva. Od členjenja napevov iz sfere popularne glasbe, teatralnega pripovedništva do igranja z zlogi in ritmiko besed, demontažo besed v stilu literarnih modernizmov in avantgardizmov prejšnjega stoletja in redukcijo glasu na sopenje, tleske in vzdihljaje. S tem omogoča, da več glasov spregovori hkrati, v sozvočjih in kakofonjah..."

 

Iz kritike Luke Zagoričnika za Delo

Avtor/ica, skupina

Produkcija

Prizorišče

Podobno iz AV arhiva

Umetniško delo
Tomažin Zagoričnik Irena, Telo glasu, Zavod Sploh, Ljubljana, 13. oktober 2015
Tomažin Zagoričnik Irena, (S)pozaba kaprice, Ljubljana, 3. oktober 2006, 20' 31"
Baehr Antonia, Smeh (Lachen), Ljubljana, 14. oktober 2010, 02' 59"