Prinčič, Luka: Telo vmesnika

Prinčič, Luka: Telo vmesnika

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Telo vmesnika
Tip Instalacija, Medijska umetnost, Glasba, Performans, Zvočna instalacija, Programirana umetnost, Zvočna umetnost, Eksperimentalna glasba, Programirana glasba, Zvočni performans, Novomedijski performans, Zvočnovizualni performans
Datacija 26. avgust 2008
Prizorišče Galerija Kapelica
Mesto produkcije Ljubljana, Slovenija
Produkcija Galerija Kapelica
Jezik slovensko
Format 720x576 pxl
Trajanje 50' 55"
URL http://www.kapelica.org/index_si.html#event=234
Evidenčna številka KAP-2008-MED-173

Avtorska izjava

V osnovi me zanima telo. Seveda ne le njegova mehanska eksistenca, temveč konstrukcija njegove podobe, njegove vloge in uporabe kot vmesnika med nekaterimi precej nefizičnimi elementi človekovega bivanja. Mogoče tudi elementi bivanja živali, rastlin in kamenin. In strojev, definitivno strojev. Ko programiram vmesnik, kreiram telo, ne? ko ga postavim v neko okolje in ga odprem temu okolju, mu kreiram organe, ne? Ko se ga druga človeška in strojna telesa dotaknejo...? In če obrnem vse na glavo, in je sedaj stroj vmesnik in je konstruirana njegova podoba, njegova vloga in uporaba kot vmesnika med fizičnimi elementi bivanja stroja? In če tu vmes postavim IN namesto ALI, in -- ker sem sam tisti, ki programiram stroj -- se z vsem spopadem s kar največjo osebno iskrenostjo? Torej lastnim telesom?

Avtor/ica, skupina

Produkcija

Prizorišče

Podobno iz AV arhiva

Umetniško delo
Savski Borut; Zeininger Ludwig, Sonično gledišče, Ljubljana, 15. januar 2002, 36' 49"