Savski, Borut; Zeininger, Ludwig: Sonično gledišče

Savski, Borut; Zeininger, Ludwig: Sonično gledišče

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Sonično gledišče
Tip Instalacija, Medijska umetnost, Glasba, Zvočna instalacija, Robotska umetnost, Zvočna umetnost, Eksperimentalna glasba, Računalniška umetnost, Zvočni performans
Datacija 15. januar 2002
Prizorišče Galerija Kapelica
Mesto produkcije Ljubljana, Slovenija
Produkcija Galerija Kapelica
Format 720x576 pxl
Trajanje 36' 49"
URL http://www.kapelica.org/#event=108
Evidenčna številka KAP-2002-MED-56

Sinopsis

Sonično gledišče je modularna zvočno – vizualna instalacija, sestavljena iz ''vmesnika'' po imenu Okrogla miza, ter komplementarnega modula po imenu 'Prizma'. Njima se je pridružil še tretji modul – računalnik avstrijskega zvočnega umetnika Ludwiga Zeiningerja. Vsi trije moduli bodo skušali odpreti fluidni prostor medosebnih povezav. Predstavljajo avtonomne kompleksne sesteme, ki so na različne načine samozadostni, vendar namenjeni za aktiviranje človekove fascinacije in – v najboljšem primeru – njegovi neobremenjeni igri. S pomočjo gibov po površini okrogle mize, ko jo sestalvjajo tri vinilne plošče, igralec vpliva na zvočno tkivo, ki pa nastaja tudi brez njega. Na ta način se vključuje v krožni sistem. Njegova vloga ni nič večja ali manjša od vloge tehnoloških modulov, vendar človek (kot vedno) vnaša v delovanje sistema ''smisel''. Igranje z mizo je podobno spiritualni seansi, še posebej, ker je igralo namenjeno trem ljudem – torej kolektivnemu igranju. Drugi modul je pretvornik zvočnih valovanj v igro svetlobe. To je optični sistem posebne izvedbe – prozorna posoda piramidne oblike napolnjena z vodo – tako nastane prizma. S pomočjo svetlobe reflektorjev, ki se lomi skozi prizmo, dobimo mavrično holografsko projekcijo. Ker pa je površina v stiku z zvočnim valovanjem, sepod vplivom sprememb zvokov spreminja tudi mavrično tkanje. Tako naj bi bilo v teoriji. Igranje z instalacijo poteka na način poslušanja zvočnega toka in opazovanja sinhronih sprememb holograma. Na ta način sta povezana sicer v osnovi zelo različna principa zvočne in vidne percepcije. Zvočno zaznavanje je še najbliže čutnemu – zvočna telesa so amorfna, fluidna – napolnijo prostor, so ''celota''. Vidno zaznavanje pa ustreza usmerjenosti, pozornosti, posameznemu, eliminaciji nepotrebnega – osmislitvi, razumevanju. Skratka: telo in duh hkrati.

 

Tretji modul – računalniški sistem in njegov avtor Ludwig Zeininger sta popestrila le otvoritveni večer instalacije.

Vir: Kapelica

Avtor/ica, skupina

Savski, Borut Zeininger, Ludwig

Produkcija

Prizorišče

Podobno iz AV arhiva

Umetniško delo
Prinčič Luka, Telo vmesnika, Ljubljana, 26. avgust 2008, 50' 55"
F18 Institute , Playground Robotics, Ljubljana, 16' 39"