Delimar, Vlasta: Oddaje: Razstava v Galeriji GT?, G44 part3, F6 part2

Delimar, Vlasta: Oddaje: Razstava v Galeriji GT?, G44 part3, F6 part2

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Oddaje: Razstava v Galeriji GT?, G44 part3, F6 part2
Tip Portretna fotografija, Večmedijska instalacija, Dokumentarni video, Kritika , Televizijski prispevek
Datacija cca. 1990
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 03' 41"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1990--103

Avtor/ica, skupina

Izbor