Pogačnik, Marko: Dvogled, H5

Pogačnik, Marko: Dvogled, H5

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Dvogled, H5
Tip Dokumentarni video, Artist talk, Televizijski prispevek
Datacija N/A
Mesto produkcije Srbija
Jezik srbsko
Format 720x540 pxl
Trajanje 29' 31"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000-EDU-151

Avtor/ica, skupina