Podgornik, Tomo: Oči kritike O32part1

Podgornik, Tomo: Oči kritike O32part1

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Oči kritike O32part1
Tip Dokumentarni video, Komentar, Televizijski prispevek
Datacija 25. februar 1992
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 28' 20"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1992-PRED-299

Avtor/ica, skupina