Razstava v Mali Galeriji, J23

Razstava v Mali Galeriji, J23

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Razstava v Mali Galeriji, J23
Tip Predstavitev, Komentar, Televizijski prispevek
Datacija 24. oktober 1997
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 13' 19"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-1997-PRED-310

Avtor/ica, skupina