Eclipse: Pax Slovenica

Eclipse: Pax Slovenica

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Pax Slovenica
Tip Performans, Satira
Datacija 8. januar 2004
Prizorišče Galerija Kapelica
Mesto produkcije Ljubljana, Slovenija
Produkcija Galerija Kapelica
Format 720x576 pxl
Trajanje 36' 55"
URL http://razume.mg-lj.si/razstava.php?id=72004
Evidenčna številka KAP-2004-PERF-144
Število del v skupini 2

Sinopsis

Pax Slovenica problematizira eno najbolj razvpitih in delikatnih tem polpretekle slovenske zgodovine, ki se kaže skozi še vedno aktualno potrebo po spravi. Ker spomenika, ki bi se poklonil tako žrtvam partizanov kot tudi žrtvam domobrancev ni bilo, skuša Eclipse z metaforiko ljubezenskega akta kot pomiritvenega (spravnega) akta združiti dva partikularna spomenika v eno samo podobo. Ljubezenski akt se rodi med živim in mrtvim, rdečim in belim, žrtvijo in rabljem. A tako kot je nemogoče, da bi trenutki orgazmiranja vodili v skupno novorojeno življenjsko formo, ki bi presegla nasprotja obeh vpletenih, tudi sama tehnika izdelave, stereogramska folija, katere kvaliteta je ravno možnost simultanega opazovanja dveh podob, ne nudi pričakovanega zlitja le-teh in tako opazovalčevo oko postaja shizofreno, kot je premična in izmuzljiva tudi ideja same sprave.

Avtor/ica, skupina

Eclipse

Skupina del

Eclipse , Pax Slovenica, Ljubljana, 8. januar 2004, 36' 55"
Eclipse , Pax Slovenica [uvod], Ljubljana, 8. januar 2004, 04' 09"

Produkcija

Prizorišče

Podobno iz AV arhiva

Umetniško delo
Eclipse , Venerin test, Ljubljana, 3. marec 1999, 02' 02"
Eclipse , Kri je slajša od medu, Ljubljana, 2002, 41' 22"
Eclipse , Pornorama 2001, 16. januar 2001, 05' 36"
Eclipse , Zajtrk na travi, Ljubljana, 6. januar 1999, 06' 25"