Gorenec, Bojan: Razstava v Galeriji GT?, G44 part2, F6 part1

Gorenec, Bojan: Razstava v Galeriji GT?, G44 part2, F6 part1

Spletni dostop do video vsebin je omejen zaradi avtorskih pravic. Za individualni ogled nas obiščite v +MSUM. Več informacij.
Naslov Razstava v Galeriji GT?, G44 part2, F6 part1
Tip Sodobno slikarstvo, Kritika , Televizijski prispevek
Mesto produkcije Slovenija
Jezik slovensko
Format 720x540 pxl
Trajanje 11' 17"
URL Študijska VHS kaseta iz Info centra Moderne galerije
Evidenčna številka MG-0000--102

Avtor/ica, skupina

Izbor