Bojan Gorenec

Rojen/a 1979, Ljubljana, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Druge povezave COBISS
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme

Biografija

Rojen 19. januarja 1956 v Ljubljani Diplomiral 1979 na grafičnem oddelku Akademije za likovno umetnost v Ljubljani (pri prof. Marjanu Pogačniku in prof. Jožetu Brumnu).

 

Delal izmenoma na slikarskem in grafičnem področju, od leta 1985 naprej izključno na slikarskem. Prevajal tekste iz angleškega in francoskega jezika, javno objavil tekst Marcelina Pleyneta De Piclura (1985) in Kazimirja Maleviča Bog ni zapustil prestola. Umetnost. Cerkev. Tovarno (z odlomki iz filozofske razprave Malevič in filozofija Emmanuela Martineauja) (1986) pri Galeriji ŠKUC. Objavil večje število prevodov tekstov iz umetnostne teorije in lastnih tekstov v reviji M'Ars in različnih katalogih. Intervjuji.

 

Vir: Povzeto po strani MG+MSUM dostopeni na MGMSUM

Avtorska izjava

 

 

Umetniška dela

Podnaslov http://razume.mg-lj.si/razstava.php?id=10221997
Tip Sodobno slikarstvo, Dokumentarni video,
Datacija 1997
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x540
Trajanje 00:43

Tip Sodobno slikarstvo, Dokumentarni video,
Datacija november 1990
Format 720x540
Trajanje 04:02