Pregelj, Marij: Pod drobnogledom. Nastajanje in reševanje umetnin Marija Preglja

Pregelj, Marij: Pod drobnogledom. Nastajanje in reševanje umetnin Marija Preglja

Ogledov: 17
Naslov Pod drobnogledom. Nastajanje in reševanje umetnin Marija Preglja
Tip Slikarstvo, Razstava, Didaktična razstava
Datacija 25. april 2018 – 11. junij 2018
Prizorišče Moderna galerija
Mesto produkcije Ljubljana, Slovenija
Produkcija MG+MSUM, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Jezik slovensko
Format 1920x1080 pxl
Trajanje 15' 31"
URL http://www.mg-lj.si/si/razstave/2322/marij-pregelj-pod-drobnogledom/
Evidenčna številka MG-2018-PRED-629

Sinopsis

Razstava Oddelka za restavratorstvo UL ALUO in Oddelka za konserviranje-restavriranje MG+MSUM z naslovom Marij Pregelj pod drobnogledom je zaključni del večletnega projekta, katerega cilj je bilo raziskovanje načina dela ter konserviranje-restavriranje umetnin velikega slovenskega slikarja. Raziskovalno delo je temeljilo tako na naravoslovnih preiskavah, kot na empiričnih preizkušanjih. Obseg dela je presegal možnosti ene ustanove, saj je šlo za priprave na veliko retrospektivno razstavo, zato se je Konservatorsko-restavratorskemu oddelku Moderne galerije že leta 2014/15 pridružil Oddelek za restavratorstvo ALUO UL, ki je v okviru projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja ter rednih programov v sodelovanju z FKKT, ZVKDS RC in Narodno galerijo v Ljubljani prispeval kadrovsko in finančno podporo za uresničitev zastavljenih ciljev. Projekte sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Razstava s študijami detajlov, s predstavitvijo konserviranih-restavriranih slik Marija Preglja, z opisi, grafičnimi in fotografskimi ponazoritvami našega dela ter s pomočjo projekcije prikazuje dogajanje v konservatorsko-restavratorskih ter naravoslovnih ateljejih zgoraj omenjenih ustanov v zadnjih letih. Z odprtjem razstave se začenja 11. Konservatorska-restavratorska transverzala, ki povezuje slovenske dogodke povezane z nastajanjem, ohranjanjem in reševanjem naše kulturne dediščine z vsemi dogodki, ki se odvijajo v sklopu Evropskega leta kulturne dediščine 2018. 

Sodelujejo

Kustos/inja Nada Madžarac, Tamara Trček Pečak

Avtor/ica, skupina

Produkcija

MG+MSUM
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Prizorišče

Podobno iz AV arhiva

Dokumentacija
Jakopič Rihard, Pod drobnogledom. Stare poškodbe — nove rešitve [slovenski podnapisi], Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana, 18. junij 2020, 19' 07"
Jakopič Rihard, Začuti umetnino, Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana, 2020, 19' 54"
Stupica Gabrijel, Pod drobnogledom. Tehnologija nastajanja in reševanje umetnin, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana, 17. april 2014, 29' 11"
Jakopič Rihard, Pod drobnogledom. Stare poškodbe — nove rešitve, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana, 18. junij 2020, 19' 09"
Jakopič Rihard, Začuti umetnino [napoved], Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana, 18. maj 2020, 02' 17"