3. SEJA: Živeti z genocidom. Politična teorija, umetnost in vojna v Bosni

3. SEJA: Živeti z genocidom. Politična teorija, umetnost in vojna v Bosni

Ogledov: 1
Naslov 3. SEJA: Živeti z genocidom. Politična teorija, umetnost in vojna v Bosni
Tip Simpozij
Datacija 24. maj 1996
Prizorišče Moderna galerija
Mesto produkcije Ljubljana, Slovenija
Produkcija MG+MSUM
Jezik angleško
Trajanje 57' 18"
Evidenčna številka MG-1996-AKAD-720

Sinopsis

Letak [PDF]

 

Simpozij je potekal v Informacijskem centru Moderne galerije Ljubljana, v angleškem, hrvaškem in bosanskem jeziku. Mednarodni simpozij je potekal v dveh avtonomnih, vendar povezanih delih: prvi z naslovom Politična teorija in vojna v Bosni je bil osredotočen na vprašanja današnje politične teorije, drugi z naslovom Umetnost in vojna v Bosni se je ukvarjal s problematiko sodobne umetnosti. Besedila z drugega dela simpozija so bila objavljena tudi v reviji Moderne galerije M’Ars, leto XI, 1999, Št. 1–2. Udeleženci so razpravljali predvsem o svojem področju dela, organizatorja – Filozofski inštitut ZRC SAZU in Moderna galerija Ljubljana – pa sta si prizadevala vzpostaviti komunikacijo med političnimi teoretiki ter umetniki in umetnostnimi zgodovinarji. Dvojna struktura simpozija je reflektirala dolgoročen projekt, ki se je začel leta 1994 in ga je inicirala skupina slovenskih in bosanskih umetnikov, katere cilj je bil ustanoviti Muzej sodobne umetnosti v Sarajevu. Ko se je delo začelo je postalo jasno, da sta nujno potrebna temeljito razumevanje vojne v Bosni in premislek stališča, ki ga do nje zavzema umetnik. To spoznanje je spodbudilo sodelovanje med pobudniki projekta in skupino posameznikov, ki so se ukvarjali s politično teorijo in so bili tudi sami presenečeni nad nejasnim stališčem intelektualcev o genocidu v Bosni. Rezultat tega sodelovanja je bil mednarodni simpozij.

 

Udeleženci in udeleženke simpozija:

Marina Abramović (Amsterdam), Dunja Blažević (Sarajevo/Pariz), David Elliott (Oxford), Jürgen Harten (Düsseldorf), IRWIN (Ljubljana), Ademir Kenović (Sarajevo), Alexandre Melo (Lisbona), Viktor Misiano (Moskva), Edin Numailkadic (Sarajevo), Peter Weibel (Gradec) Igor Zabel (Ljubljana), Denys Zacharopoulos (Bignan), John Dunn (King's College, University of Cambridge, London), Pierre Hassner (CERI, Pariz), Tarik Haverić (Sarajevo/Pariz), István Hont (King's College, University of Cambridge), Livio Hughes (University of Westminster, London), Tonči Kuzmanić (Ljubljana), Tomaž Mastnak (Ljubljana), Silva Mežnaric (Univerza u Zagrebu, Univerza v Ljubljani, Zagreba/Ljubljana), Nenad Miščević (Univerza v Mariboru/Rijeka), Ferid Muhić (Skopje), Žarko Puhovski (Univerza u Zagrebu), Edin Šarčević (Universität Leipzig/Sarajevo)

 

Jeseni istega leta, je Moderna galerija Ljubljana pripravila razstavo Za muzej sodobne umetnosti sarajevo 2000, ki je trajala od 24. septembra do 1. decembra 1996, z deli desetih priznanih sodobnih umetnikov iz različnih držav, ki so postala del zbirke Muzeja sodobne umetnosti Sarajevo. Ob tej priložnosti je Moderna galerija izdala publikacijo, v kateri so bili objavljeni tudi prispevki s simpozija.

Avtor/ica, skupina

Skupina del

Produkcija

Prizorišče