Ive Tabar

Biografija

Ive Tabar je eden vidnejših umetnikov, ki s ukvarjajo s specifičnim področjem medicinskega performansa v kontekstu body-art oziroma live-art performativnih praks, med katere med drugim spadajo Orlan, Bob Flanaga in Sheree Rose, Kira O'Reilly, Stelarc, Franco B, Ron Athey. Tabar teme za svoje delo črpa iz svojega vsakodnevnega dela v Splošni bolnici Izola. V njegovem umetniškem, metafizičnem interesu osrednje mesto zaseda meja med življenjem in smrtjo, s katero se srečuje takorekoč vsak dan. Njegovi medicinski performansi so telesno izjemno zahtevni, poetično nabiti in politično eksplicitno radikalni. V mlajših letih, ko je bil zaposlen kot medicinski tehnik na travmatološkem oddelku, je prepoznal bolnišnično okolje kot medij za svoje umetniško izražanje. V njegovih prvih vidnih deli se je ukvarjal z rentgenskimi posnetki. V tem času je nastalo nekaj manj znanih del kot je bila na primer serija rentgenskih avtoportretov s križem in verigo, ki jo je razstavil v lokalni cerkvi ali pa serija 180 najdenih rentgenskih posnetkov različnih subjektov, ki so pod zrklom rentgena prav isti. Z eksplicitnimi telesnimi praksami pa se je začel ukvarjati pod vodstvom Galerije Kapelica. Motivacijo za njegovo delo pa vseskozi najde v trdni etični poziciji, da so vsi ljudje enakopravni ter da jih politika in kapital razdvajata.

Umetniško delo

Tabar, Ive, Evropa II, Galerija Kapelica, Obalne galerije Piran, Koper / Capodistria, 2. marec 2001, 04' 04"
Tabar, Ive, Acceptio [priprave], Galerija Kapelica, Ljubljana, 20. december 2004, 29' 19"
Tabar, Ive, El-en-i [montiran posnetek], Galerija Kapelica, Ljubljana, 10. december 1998, 14' 52"
Tabar, Ive, Acceptio, Galerija Kapelica, Ljubljana, 20. december 2004, 10' 05"
Tabar, Ive, Intubacija [montirano], Galerija Kapelica, Ljubljana, 11. december 1997, 02' 11"
Tabar, Ive, El-en-i [trailer], Galerija Kapelica, Ljubljana, 10. december 1998, 03' 35"

Dokumentacija

Publikacija

Tabar, Ive, Evropa I [izjava avtorja], Galerija Kapelica, Ljubljana, 7. december 1999, 02' 27"

Umetniška dela

Tip Umetniška izjava
Datacija 7. december 1999
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 02:27

Opozorilo: Posnetek ima akutno okvaro zvoka in slike.

[]

Tip Hektivizem, Akcija
Datacija 4. december 2009
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 05:06

Radioaktivnost je velika ekološka tema, medicinsko področje pa eno redkih, kjer radioaktivne izotope srečujemo v dnevni rabi za namene zdravljenja in zdravstvene diagnostike. Od tod Tabarjev interes za odkrivanje radioaktivnosti v[]

Podnaslov Arzenal Depo / 2K9
Tip Hektivizem, Akcija
Datacija 24. december 2008
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 05:26

Radioaktivnost je velika ekološka tema, medicinsko področje pa eno redkih, kjer radioaktivne izotope srečujemo v dnevni rabi za namene zdravljenja in zdravstvene diagnostike. Od tod Tabarjev interes za odkrivanje radioaktivnosti v[]

Podnaslov Arzenal Depo / 2K9
Tip Hektivizem, Akcija
Datacija 24. december 2008
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 05:51

Radioaktivnost je velika ekološka tema, medicinsko področje pa eno redkih, kjer radioaktivne izotope srečujemo v dnevni rabi za namene zdravljenja in zdravstvene diagnostike. Od tod Tabarjev interes za odkrivanje radioaktivnosti v[]

Tip Body art / Live art, Vztrajnostni performans
Datacija 10. december 1998
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 03:35

Performans spada v Tabarjeve intimne projekte, kjer neizrekljivo čustveno vsebino podvoji z eksplicitnim medicinskim postopkom, ki s svojo mehaničnostjo na eni strani in z objektivno življensko nevarnostjo vzpostavi komaj znosen kontrast in[]

Tip Body art / Live art, Vztrajnostni performans
Datacija 11. december 1997
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 02:11

Za svoj prvi performans si je Tabar izbral enega od treh urgentnih postopkov (intubacija, vbrizganje adrenalina v srce, elektro stimulacija srca), ki jih medicinski reševalci uporabijo pri oživljanju-reanimaciji pacienta in tako napovedal[]

Tip Body art / Live art, Vztrajnostni performans
Datacija 1. marec 2007
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 11:57

Politična zavest Evropejcev je v razmerju do evropske 'stvari' na najnižji ravni doslej in evrokrati si belijo glave z rešitvami, ki bi intervenirale v bazo tako, da bi politične ideje v službi ekonomije obarvale mit o uniji v[]

Tip Body art / Live art, Vztrajnostni performans, Izjava
Datacija 1. marec 2007
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 08:43

Tip Body art / Live art, Vztrajnostni performans
Datacija 20. december 2004
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 10:05

Aceptio corpus alieni je medicinski termin za označevanje uspešnega zraščanja darovanega tkiva ali organa v gostiteljevo telo. Performans Acceptio spada v opus intimističnih projektov kjer Tabar kontrastira osebno in duhovno[]

Tip Body art / Live art, Vztrajnostni performans
Datacija 10. december 1998
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 14:52

Performans spada v Tabarjeve intimne projekte, kjer neizrekljivo čustveno vsebino podvoji z eksplicitnim medicinskim postopkom, ki s svojo mehaničnostjo na eni strani in z objektivno življensko nevarnostjo vzpostavi komaj znosen kontrast in[]

Tip Body art / Live art, Vztrajnostni performans
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 10:20

Tabar je v performansu, ki ga je inspiriralo dnevno-politično pranje možganov na urgentno-ambulantni način poustvaril svoje stališče do državno političnega projekta priključevanja k Evropski uniji. Leta 1999, ko je državni marketing[]

Tip Body art / Live art
Datacija 2. marec 2001
Mesto produkcije Koper / Capodistria
Format 720x576

V drugem performansu iz tetralogije, je leta 2001, ko smo bili Slovenci na pragu vstopa v Evropsko unijo, Tabar izhajal iz znanega slengovskega zaklinjanja, češ: "raje kot naredim to in to (recimo vstopim v Evropo), si zvrtam luknjo v[]

Tip Body art / Live art, Vztrajnostni performans
Datacija 19. november 2003
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 06:10

V performansu s podnaslovom 'Za noht' Tabar problematizira učinek, sicer povsem legitimne večinske odločitve državljanov Slovenije, da država postane del Evropske unije. Neznosno premoč večine nad anonimnim posameznikom Tabar[]

Tip Artivizem, Body art / Live art, Vztrajnostni performans
Datacija 1. marec 2007
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 11:55

Politična zavest Evropejcev je v razmerju do evropske 'stvari' na najnižji ravni doslej in evrokrati si belijo glave z rešitvami, ki bi intervenirale v bazo tako, da bi politične ideje v službi ekonomije obarvale mit o uniji v[]

Tip Body art / Live art, Vztrajnostni performans
Datacija 20. december 2004
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 29:19

Aceptio corpus alieni je medicinski termin za označevanje uspešnega zraščanja darovanega tkiva ali organa v gostiteljevo telo. Performans Acceptio spada v opus intimističnih projektov kjer Tabar kontrastira osebno in duhovno[]

Tip Body art / Live art, Vztrajnostni performans
Datacija 1. marec 2007
Mesto produkcije Ljubljana
Format 1920x1080
Trajanje 27:08

Politična zavest Evropejcev je v razmerju do evropske 'stvari' na najnižji ravni doslej in evrokrati si belijo glave z rešitvami, ki bi intervenirale v bazo tako, da bi politične ideje v službi ekonomije obarvale mit o uniji v[]

Tip Body art / Live art, Vztrajnostni performans
Datacija 19. november 2003
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 57:00

V performansu s podnaslovom 'Za noht' Tabar problematizira učinek, sicer povsem legitimne večinske odločitve državljanov Slovenije, da država postane del Evropske unije. Neznosno premoč večine nad anonimnim posameznikom Tabar[]

Tip Body art / Live art, Vztrajnostni performans
Datacija 19. november 2003
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 10:42

V performansu s podnaslovom 'Za noht' Tabar problematizira učinek, sicer povsem legitimne večinske odločitve državljanov Slovenije, da država postane del Evropske unije. Neznosno premoč večine nad anonimnim posameznikom Tabar[]

Tip Body art / Live art, Vztrajnostni performans
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 21:01

Tabar je v performansu, ki ga je inspiriralo dnevno-politično pranje možganov na urgentno-ambulantni način poustvaril svoje stališče do državno političnega projekta priključevanja k Evropski uniji. Leta 1999, ko je državni marketing[]

Tip Predstavitev
Datacija 7. december 1999
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 54:06

Tabar je v performansu, ki ga je inspiriralo dnevno-politično pranje možganov na urgentno-ambulantni način poustvaril svoje stališče do državno političnega projekta priključevanja k Evropski uniji. Leta 1999, ko je državni marketing[]

Tip Body art / Live art, Vztrajnostni performans
Datacija 2. marec 2001
Mesto produkcije Koper / Capodistria
Produkcija Obalne galerije Piran
Format 720x576
Trajanje 04:04

V drugem performansu iz tetralogije, je leta 2001, ko smo bili Slovenci na pragu vstopa v Evropsko unijo, Tabar izhajal iz znanega slengovskega zaklinjanja, češ: "raje kot naredim to in to (recimo vstopim v Evropo), si zvrtam luknjo v[]

Tip Body art / Live art, Vztrajnostni performans
Datacija 10. december 1998
Mesto produkcije Ljubljana
Format 720x576
Trajanje 14:38

Performans spada v Tabarjeve intimne projekte, kjer neizrekljivo čustveno vsebino podvoji z eksplicitnim medicinskim postopkom, ki s svojo mehaničnostjo na eni strani in z objektivno življensko nevarnostjo vzpostavi komaj znosen kontrast in[]