Seznam (P)

Rojen/a SKADAR / SHKODER, ALBANIJA /ALBANIA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Petje / glas
Področja Koncert
Rojen/a 1956, Čajniče, Bosna in Hercegovina
Kraj, država bivanja Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Število del v arhivu 7
Poklic Igra (gledališka/filmska), Petje / glas
Področja politična filozofija
Rojen/a 1964, S. Stefano Quisquina, Italija
Kraj, država bivanja Italija
Število del v arhivu 2
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Rojen/a 1956, Cheshire, Velika Britanija
Kraj, država bivanja London, Velika Britanija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Poklic Glasbeno aranžiranje, Kompozicija
Rojen/a 1956, Detroit, Michigan, ZDA
Kraj, država bivanja New York City, ZDA
Število del v arhivu 2
Področja Večmedijska instalacija
Rojen/a Francija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Rojen/a 1991
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Rojen/a TRNOVO PRI ILIRSKI BISTRICI, AVSTRO-OGRSKA MONARHIJA-SLOVENIJA /SLOVENIA INTHE A-H EMPIRE
Umrl/a LJUBLJANA, JUGOSLAVIJA-SLOVENIJA /SLOVENIA-PART OF YUGOSLAVIA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Rojen/a 1969, Nova Gorica, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Rojen/a 1969, Zagreb, SFR Jugoslavija / SR Hrvaška, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Pariz, Francija
Število del v arhivu 2
Poklic Kurator/kuratorka, Teorija
Rojen/a Jagodina, SFR Jugoslavija / SR Srbija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Beograd, Srbija
Število del v arhivu 2
Rojen/a MALAGA, ŠPANIJA /SPAIN
Umrl/a MOUGINS, FRANCIJA /FRANCE
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Število del v arhivu 1
Rojen/a AJDOVŠČINA, AVSTRO-OGRSKA MONARHIJA-SLOVENIJA /SLOVENIA INTHE A-H EMPIRE
Umrl/a AJDOVŠČINA, JUGOSLAVIJA-SLOVENIJA /SLOVENIA-PART OF YUGOSLAVIA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Rojen/a BJELOVAR, KRALJEVINA JUGOSLAVIJA /THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Rojen/a 1958, Ljubljana, Slovenija
Umrl/a 2007, Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Rojen/a LJUBLJANA, KRALJEVINA JUGOSLAVIJA-SLOVENIJA /SLOVENIA IN THE KINGDOM YU
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Arhitektura, Produkcija, Scenografija
Področja Zvočni performans
Kraj, država bivanja Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Področja Biotehnološka umetnost
Rojen/a 2015
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Število del v arhivu 1
Poklic Arhitektura
Področja Modernistična arhitektura, Urbanizem
Rojen/a 23. januar 1872
Umrl/a 7. januar 1957
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Področja Strip
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Rojen/a 1955, Ljubljana, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Rojen/a LJUBLJANA, JUGOSLAVIJA-SLOVENIJA /SLOVENIA-PART OF YUGOSLAVIA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Rojen/a Ljubljana, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljublana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Rojen/a KRANJ, JUGOSLAVIJA-SLOVENIJA /SLOVENIA-PART OF YUGOSLAVIA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 6
Področja Leposlovje, Eksperimentalni video, Trajajoči performans, Javna intervencija
Kraj, država bivanja London, Velika Britanija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 7
Poklic Inštrumentalna glasba, Kompozicija
Rojen/a 1960, Birmingham, Velika Britanija
Kraj, država bivanja Velika Britanija
Število del v arhivu 6
Poklic Produkcija
Rojen/a Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Število del v arhivu 4
Področja Ilustracija, Eksperimentalna glasba
Rojen/a 1974, Slovenj Gradec, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Bele vode nad Šoštanjem, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Rojen/a 1953, Ljubljana, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 4
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Rojen/a 1983
Umrl/a 1989
Število del v arhivu 2
Poklic Umetniško vodenje, Uredništvo
Področja Animacija, Strip
Rojen/a 1971, Slovenija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Področja Sodobno slikarstvo
Rojen/a 1988, Ljubljana
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Poklic Dramaturgija, Kritika, Teorija, Uredništvo
Področja Pogovor, Predavanje, Analiza, Članek, Kritika , Sociologija
Rojen/a 1978, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja New York, ZDA
Število del v arhivu 1
Poklic Slikarstvo
Področja Figurativno slikarstvo, Modernistično slikarstvo, Portretno slikarstvo
Rojen/a 1913, Kranj, Avstro-ogrska monarhija / Slovenija, Slovenija
Umrl/a 18. marec 1967, Ljubljana, Jugoslavija, Slovenija, Slovenija
Kraj, država bivanja Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 5
Področja Karikatura
Rojen/a 1973, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Področja Koreografija kot razširjena praksa, Sodobni ples
Rojen/a 1973, Maribor, Bivša-Jugoslavija
Število del v arhivu 2
Rojen/a 1977
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 6
Področja In situ, Body art / Live art
Rojen/a Sarajevo, SFR Jugoslavija / SR Bosna in Hercegovina, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja London, Velika Britanija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 4
Rojen/a LJUBLJANA, JUGOSLAVIJA-SLOVENIJA /SLOVENIA-PART OF YUGOSLAVIA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 8
Poklic Koreografija, Teorija
Področja Sodobni ples
Kraj, država bivanja Francija
Število del v arhivu 4
Poklic Pisatelj/ica
Področja kiberformacija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Kostumografija, Slikarstvo, Uredništvo
Področja In situ, Intervencija, Projektna umetnost, Relacijska umetnost, Umetniško raziskovanje, Umetnost v javnem prostoru
Rojen/a 1964, Novo Mesto, SFR Jugoslavija / SR Slovenija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 13
Rojen/a Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Celje, London
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Poklic Teorija
Rojen/a 1967
Kraj, država bivanja Velika Britanija
Število del v arhivu 2