Seznam (L)

Poklic Koreografija, Petje / glas
Področja Novomedijski performans, Plesni performans
Kraj, država bivanja Velika Britanija
Število del v arhivu 1
Področja Artivizem, Trajajoči performans
Rojen/a 1939, Denver, ZDA
Kraj, država bivanja New York, ZDA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Področja Mešani mediji
Rojen/a Nikaragva
Kraj, država bivanja New York, ZDA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Rojen/a TRBOVLJE, JUGOSLAVIJA-SLOVENIJA /SLOVENIA-PART OF YUGOSLAVIA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Rojen/a LJUBLJANA, JUGOSLAVIJA-SLOVENIJA /SLOVENIA-PART OF YUGOSLAVIA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Kritika, Kurator/kuratorka
Rojen/a 1949, Tirana, Albanija
Kraj, država bivanja Tirana, Albanija
Število del v arhivu 1
Rojen/a 1954, Bangladeš
Kraj, država bivanja Italija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Področja Dokumentarna fotografija, Fotografski projekt / serija, Knjiga umetnika / umetnice, Umetniško raziskovanje, Eksperimentalni video
Rojen/a 1967, Ljubljana, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Področja Koncert
Rojen/a 1998
Umrl/a 2011
Kraj, država bivanja New York, ZDA
Število del v arhivu 2
Področja Figurativno slikarstvo, Sodobno slikarstvo, Slikanje živali
Rojen/a 1971, Sevnica, Slovenia
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Petje / glas, Kompozicija
Področja Koncert
Kraj, država bivanja New York, ZDA
Število del v arhivu 2
Področja Figurativno slikarstvo, Stensko slikarstvo
Rojen/a 1967, Yorkshire, Velika Britanija
Kraj, država bivanja London, Velika Britanija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Področja Dokumentarni film, Video instalacija, Trajajoči projekt
Rojen/a 1966, Zagreb, Hrvaška
Kraj, država bivanja Berlin, Nemčija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 4
Poklic Teorija
Področja Predavanje
Kraj, država bivanja Slovenija
Število del v arhivu 1
Področja Strip
Kraj, država bivanja http://aureliewilliamlevaux.be/
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 4
Rojen/a LJUBLJANA, JUGOSLAVIJA-SLOVENIJA /SLOVENIA-PART OF YUGOSLAVIA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Režija
Rojen/a 1965, Mons, Belgija
Kraj, država bivanja Bruselj, Belgija
Število del v arhivu 1
Poklic Teorija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Koreografija
Rojen/a 1971, Canada
Kraj, država bivanja Berlin, Nemčija
Število del v arhivu 3
Poklic Kritika, Teorija
Rojen/a 1985
Kraj, država bivanja Maribor, Slovenija
Število del v arhivu 2
Področja Video instalacija
Kraj, država bivanja Berlin, Nemčija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Poklic Arhitektura, Kiparstvo
Področja Animacija, Intervencija, Relacijska umetnost, Umetnost v javnem prostoru
Rojen/a 1970, Ljubljana, Bivša-Jugoslavija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3
Število del v arhivu 1
Področja Strip
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Rojen/a 1955, Škofja Loka, Slovenija
Umrl/a 2016
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 0
Poklic Petje / glas
Rojen/a 1966, Romunija
Število del v arhivu 1
Poklic Dramaturgija
Rojen/a 1968
Kraj, država bivanja Hrvaška
Število del v arhivu 2
Poklic Režija
Rojen/a Zagreb, Hrvaška
Kraj, država bivanja Amsterdam, Nizozemska
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 3