Seznam (E)

Poklic Besedilo, Teorija, Uredništvo
Rojen/a 1979, Avstrija
Kraj, država bivanja Dunaj, Avstrija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Število del v arhivu 0
Poklic Avtorstvo stripov, Ilustracija
Kraj, država bivanja Gothenburg, Švedska
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Rojen/a BUDIMPEŠTA, MADŽARSKA / HUNGARY
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Področja Mešani mediji, Ilustracija
Rojen/a 1948, New Jersey, ZDA
Kraj, država bivanja Santa Fe, ZDA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Inštrumentalna glasba, Kompozicija
Področja Eksperimentalna glasba
Rojen/a 1967, Mönchengladbach, Nemčija
Kraj, država bivanja Berlin, Nemčija
Število del v arhivu 1
Poklic Petje / glas, Programer/ka
Rojen/a 1978, Florida, ZDA
Kraj, država bivanja Los Angeles, ZDA
Število del v arhivu 4
Rojen/a SLOVENJ GRADEC, JUGOSLAVIJA-SLOVENIJA /SLOVENIA-PART OF YUGOSLAVIA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Področja Dokumentarni film, Eksperimentalni film, Razširjeni kino, Video instalacija, Body art / Live art
Rojen/a 1940, Linz, Avstrija
Kraj, država bivanja Dunaj, Avstrija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1