Seznam (Podrocje: Mešani mediji)

Področja Sodobna fotografija, Mešani mediji, Video instalacija, Intervencija
Rojen/a Jerusalem, Israel
Kraj, država bivanja London, Velika Britanija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 6
Področja Mešani mediji
Rojen/a 1980, Nova Zelandija
Kraj, država bivanja Berlin, Nemčija
Število del v arhivu 2
Področja Mešani mediji, Ilustracija
Rojen/a 1948, New Jersey, ZDA
Kraj, država bivanja Santa Fe, ZDA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Poklic Oblikovanje tekstilij
Področja In situ, Mešani mediji, Oblikovanje tekstilij, Oblikovanje nakita
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Področja Mešani mediji
Rojen/a Nikaragva
Kraj, država bivanja New York, ZDA
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 2
Poklic Scenografija, Slikarstvo
Področja Kinetična instalacija, Mešani mediji
Rojen/a 1978, SFR Jugoslavija / SR Slovenija, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Ljubljana, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1