Seznam (Leto: 2000)

Področja Eksperimentalna glasba, Inštrumentalna glasba, Live act
Rojen/a 2000
Umrl/a 2005
Kraj, država bivanja Norveška
Število del v arhivu 1