Seznam (Podrocje: Live act)

Področja Eksperimentalna glasba, Inštrumentalna glasba, Live act
Rojen/a 2000
Umrl/a 2005
Kraj, država bivanja Norveška
Število del v arhivu 1
Področja Zvočna umetnost, Eksperimentalna glasba, Live act, Zvočni performans
Rojen/a 2016, Ljubljana, Slovenija
Število del v arhivu 1