Seznam (Podrocje: Programirana umetnost)

Področja Kinetična instalacija, Večmedijska instalacija, Elektronska umetnost, Programirana umetnost, Robotska umetnost
Rojen/a Kranj, Bivša-Jugoslavija
Kraj, država bivanja Škofja Loka, Slovenija
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1
Področja Programirana umetnost, Zvočna umetnost
Rojen/a 1991, Slovenj Gradec, Slovenija
Kraj, država bivanja Ljubljana
Baza RazUme Povezava v bazo razstav in umetnikov RazUme
Število del v arhivu 1